Milieu Cleaning Services B.V.
Veenstraat 10d
9502 EZ Stadskanaal

T: 0599 - 65 33 37
F: 0599 - 65 04 46
E: info@mcscleaning.nl

Klik hier voor een kaart

Kwaliteit

Veiligheid voor mens en milieu..

ISO 14001

Sinds vorig jaar (2011) zijn wij ISO 14001 gecertificeerd.

Veiligheid

Op verschillende manieren waarborgen we de veiligheid voor mens en milieu. Ons materiaal wordt jaarlijks goedgekeurd door een onafhankelijke instantie. Wat betekent dat het aan de wettelijke eisen en de actuele milieuvoorschriften voldoet. Verder zijn we aangesloten bij de SIR (Stichting Industriƫle Reiniging).

Certificeringen en vergunningen

MCS is gecertificeerd volgens ISO 9001 en VCA. Daarnaast beschikken we over een VIHB-nummer. Daarmee zijn we landelijk erkend als rechtspersoon die afvalstoffen mag vervoeren en inzamelen en in deze stoffen mag handelen en bemiddelen. Tevens hebben we een nationale en internationale transportvergunning. 
MateriaalWe werken uitsluitend met modern en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Daardoor gebruiken we de nieuwste technieken. Het stelt ons in staat om de onderbreking van uw productie of project zo kort mogelijk te houden.

Milieubeleid

MCS wil negatieve effecten van haar bedrijfsprocessen op het milieu voorkomen. Een adequaat milieubeleid is daarom noodzakelijk. Het milieubeleid van MCS luidt als volgt:

  • Arbo- en milieubeleid dienen een geĆÆntegreerd onderdeel te zijn van alle bedrijfsactiviteiten.
  • Het beheersen van arbo- en milieuaspecten in alle processen binnen MCS moet een integraal onderdeel vormen van procesbeschrijvingen en werkinstructies uit het managementsysteem.
  • Er dient te worden gestreefd naar het voortdurend verbeteren van VGM-aspecten en milieuprestaties van de MCS. De beoordeling hiervan vindt plaats aan de hand van resultaten van audits, metingen en onderzoeken.
  • In de onderneming dient op een milieuvriendelijke wijze gewerkt te worden. De in de milieuwetten aangegeven regels geven hiervoor het kader aan, waarbinnen moet worden gewerkt.
  • Wanneer de stand der techniek het mogelijk maakt om binnen de bedrijfsprocessen van de MCS gebruik te maken van minder milieu belastende grond- en hulpstoffen, zal hiervan gebruik worden gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft op het proces of het eindproduct. Tevens moet het toepassen van vervangende grond- en hulpstoffen bedrijfseconomisch haalbaar zijn.